ceturtdiena, 2020. gada 26. novembris

Kovida Derība


   2020.gada 9.jūlijā “Amazon.com” ievietoja informāciju par vienu no visnozīmīgākajām grāmatām ne tikai XXI gadsimtā, bet daudz daudz ilgākā periodā. Tā ir grāmata, kura nozīmības ziņā var mēroties ar Apgaismības laikmeta franču sociālo filosofu publikācijām. Toreiz eiropeīdiem tika pravietiski formulēta dzīves jauna paradigma (sistēmiskā kārtība). XVII-XVIII gs. publikācijas kļuva konceptuālā bāze Jaunajiem laikiem. Publikāciju idejiskais kodols  joprojām nav zaudējis aktualitāti, kaut gan tiek kritiski pārskatīts sakarā ar Rietumu civilizācijas norietu. Apgaismības mantojumā saskata būtisku kaitējumu eiropiešu mentalitātei un eiropiešu kultūrām.  Piemēram, it kā vajadzīgā un noderīgā racionālisma ideoloģija stimulēja novēršanos no Dieva un inficēja ateisma sērgu.

   Amazon.com” ievietoto grāmatu var droši saukt par Kovida Derību. To var bez pārspīlēšanas atzīt par Bībeles trešo sastāvdaļu. Kovida Derība ar lepni paceltu galvu nostājas līdzās Bībeles abām klasiskajām sastāvdaļām – Vecai Derībai un Jaunai Derībai. Ja, piemēram, Jaunā Derība vēsta par dievišķīgo atklāsmi, Dievam atklājot sevi un cilvēkiem apliecinot dievišķo humānisma gribu – cilvēkmīlestību, rūpes par cilvēka labklājību, cieņu pret cilvēku, tad Kovida Derībā viss ir pretēji. Respektīvi, atbilstoši cilvēces gaidāmajai nākotnei. Tajā dievišķās atklāsmes un dievišķā humānisma vietā ir garīgā stagnācija un nepārprotama dehumanizācija. Tas, saprotams, netiek teikts atklāti, bet tāda būs nākotnes reālā situācija, kuras bībeliskā kodifikācija ir Kovida Derība.

   Svarīgs ir vēl viens moments. Kovida Derība apliecina jaunas ēras statusu. Ja līdz šim vēsturisko faktu datums tika precizēts “mūsu ērā” jeb “pirms mūsu ēras”, tad tagad būs jāprecizē “pirms kovida ēras” jeb “kovida ērā”.  Teiksim, nākas precizēt, vai Rīgas latviešu inteliģences dārgumiņš pederastu nācijas tēvs tika pieslēgts pie bezmaksas ēdiena galda pirms kovida ēras jeb kovida ērā.

   Amazon.com” sniedza informāciju par Klausa Švāba (Klaus Schwab) un Tjerī Mallera (Thierry Malleret) grāmatu “Covid-19: lielā restartēšana” (“COVID-19: The Great Reset”).* Angļu “reset” ir lietots modernajā datoriskajā nozīmē. Angļu-latviešu vārdnīcā “reset” tiek tulkots “uzasināt” (nazi, zāģi), “ielikt atpakaļ” (ietvarā u.tml.). Abu kungu grāmatā, saprotams, netiek uzasināts ne nazis, ne zāģis. Vienīgi tiek uzasināta dehumanizācijas tematika. Tāpat grāmatā nekas netiek ielikts atpakaļ. Netiek runāts par cilvēka atgriešanos cilvēciskā stāvoklī. Gluži pretēji! Cilvēks tiek uz visiem laikiem izņemts no cilvēciskuma ietvara, un neeksistē mērķis ielikt cilvēku atpakaļ viņa Homo sapiens ietvarā.

   Francūzis Tjerī Mallera (1961) ir ekonomikas zinātņu doktors, vairāku zinātnisko grāmatu un četru romānu autors. Viņš dzīvo Francijā.

   Klauss Švābs (1938) ir pasaulē labi pazīstams. Viņš 50 gadus vada Pasaules ekonomisko forumu (World Economic Forum), kas katru gadu notiek Davosā. Savus uzskatus par cilvēces attīstību viņš ir atspoguļojis daudzās publikācijās un lekcijās. Taču jaunākā grāmata par “lielo restartēšanu” uzskatāma par viņa intelektuālās dzīves kvintesenci – būtiskāko un svarīgāko ideju, atziņu, secinājumu kopumu. Švāba kungam ir 82 gadi. Bet kvintesences iemesls nav dzīves gājuma fiziskā ierobežotība. Iemesls ir cits. Grāmatā ir apkopots tas viss, kas bija fragmentāri apliecināts citās publikācijās. Jaunajā grāmatā fragmentārisma vietā ir sistēmisks kopskats. Tas ir Klausa Švāba oriģināli veidots sistēmisks kopskats, kuru acīmredzot akceptē un papildina viņa līdzautors.

   Klauss Švābs nav profesionāli vientuļš intelektuālis. Viņš koleģiāli organiski un akadēmiski konģeniāli ietilpst pasaules sabiedrības radoši specifiskā grupā. Pasaulē ir gudri un talantīgi cilvēki, kuri spēj un kuriem patīk nodarboties ar t.s. cilvēces globālajām sociālajām problēmām. Viņu smadzeņu darbības centrā ir cilvēces problemātika, izstrādājot Zemes iedzīvotāju pastāvēšanas stratēģiju, gatavojot jaunu sociāli ekonomisko formāciju modeļus, prognozējot nākotni un fiksējot tagadnes perspektīvās tendences. Speciālajā literatūrā tiek minēts, ka šīs grupas uzmanības centrā pašlaik (2020.g. un agrāk) ir projekts vārdā “Global Redesign Initiative”.

   Parasti pret šo specifisko grupu izturas nievājoši. To apsmej par hipertrofēto ambiciozitāti būt pasaules valdniekiem. Tāpat saista ar lielu bagātību. Piemēram, izplatīts ir viedoklis, ka Davosas forums ir miljardieru klubs, vēloties kapitālismu pārvērst par “ieinteresēto grupu” privātīpašumu. Tāpat izplatīts ir viedoklis, ka Davosā miljardieri lasa lekcijas miljonāriem par vienkāršo ļaužu sūro dzīvi. Lielā mērā tā ir taisnība. Bagātības faktors eksistē šajā specifiskajā grupā. To savas dzīves laikā diriģēja D.Rokfellers. Tomēr nauda un manta noteikti nav galvenais. Švāba, Kisindžera, nelaiķa Bzežinska biogrāfijā netiek runāts par viņiem piederošajiem miljoniem vai miljardiem. Globālo sociālo problēmu analītika nav iespējama bez adekvāta domāšanas veida, pasaules skatījuma, zināšanām un talanta.

   Kovida Derībā ir pateikta patiesība par “new normal”. Par to grāmatas autori ir pelnījuši dziļu pateicību. Tagad vairs nav jāprāto, ko vēlas intelektuāļu specifiskā grupa, kā arī “transnacionālie finansisti” (D.Tramps), “naudas saimnieki”, “FAGMA”(Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple) kopā ar “Deep State” un vakcinēšanas maniakiem bilgeitsiem. Tagad vairs nav nepieciešams aptvert, kas ir pandēmija un kādas būs pandēmijas sekas. Kovida Derībā ir pateikta patiesība un konceptuāli izklāstīta cilvēces nākotne. Kovida Derībā tāpat kā Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā tiek noslēgts līgums (derība) starp divām pusēm. Ja Bībeles abās klasiskajās sastāvdaļās līgums tiek noslēgts starp Dievu un tautu, tad Kovida Derībā līgums tiek noslēgts starp “Covid-19” saimniekiem un cilvēci – globālās diktatūras, globālā fašisma objektu un principā sava veida kovidvergiem bez cilvēka tiesībām un tādiem cilvēciskuma atribūtiem kā pašcieņa, brīvības apziņa.

   Vairs nav vajadzīga arī atbilde uz jautājumu “Kad tas viss beigsies?” vai “Kad beidzot atgriezīsimies normālā dzīvē?”. Kovida Derībā ir izlasāma atbilde: “Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is: never”. Atcerēsimies, “never” latviešu valodā tiek tulkots “nekad”. Angļu valodā vēl varēja teikt “Never again!” – nekad vairs!

   Tātad atgriešanās cilvēciski cienīgā dzīvē nebūs nekad. Grāmatā tiek paskaidrots, ka pasaule vairs nebūs agrākā pasaule. Kapitālisms ieņems jaunu formu, un būs jauni privātīpašuma veidi. Transnacionālās korporācijas uzņemsies lielāku sociālo atbildību, lai iesaistītos vispārējā labuma vairošanā, nabadzības pārvarēšanā, nevienlīdzības izskaušanā, klimata izmainīšanā. Ja demokrātija un globalizācija paplašināsies, tad nacionālajām valstīm vietas nebūs.

   Grāmatas autori ir sajūsmā par “Covid-19” pandēmiju. 2020.gada populārākā infekcijas slimība burtiski spārno autorus. Viņi nekaunās par savu milzīgo sajūsmu, kas vispār morāli nepieklātos pandēmiskās nelaimes mēnešos. Švāba kungs kopā ar līdzautoru priecājas par pandēmiju. Pandēmija ir nākusi pašā laikā un kļūst radikāls pagrieziens cilvēces globālajā trajektorijā. Pandēmijai ir kumulatīvs spēks, nodrošinot kumulāciju – enerģijas koncentrēšanos vienā virzienā. Tas ir sen lolots virziens. Ja pirms pandēmijas bija tikai projekts uz papīra, tad pandēmija pēc 2020.gada 11.marta paver iespēju konkrēti rīkoties.

   Grāmatas autori aicina politiķus būt gataviem sastapties ar sabiedrības pretestību. Politiķiem nāksies būt gataviem apspiest nemierus. Desinhronizācija (divu vai vairāku nemainīgu parādību saskaņošana, lai rastos precīza savstarpēja saistība starp to norises laiku) starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību ir liela. Nebūs viegli savaldīt sabiedrību, jo šoks ir grandiozs un sāpes ir nepanesamas. Švāba kungs un viņa literārais kompanjons Mallera kungs mudina politiķus neatslābināt ierobežojumus – neatcelt karantīnu, sociālo distancēšanos, jo viss tas notiek cilvēku labā, ekonomiskās atjaunošanās labā.

*Skat.: https://straight2point.info/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19_-The-Great-Reset-Klaus-Schwab.pdf.

 

 

 

 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru